Den 18 oktober 2015 är det allmänna val på Åland. Då väljs i lagtingsvalet 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtinget väljs för fyra år. Dessutom väljs i kommunalvalet så många medlemmar till kommunfullmäktige i varje kommun som kommunen har bestämt, dock minst nio medlemmar till varje kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljs också för fyra år.

Den här webbplatsen innehåller allmän information om lagtingsvalet och kommunalvalet. Landskapsregeringens regeringskansli är den allmänna valmyndigheten som centralt administrerar valen. Valmyndigheten tillsätter en centralnämnd för lagtingsval som har viktiga uppgifter i samband med valen. Centralnämnden kontrollräknar t.ex. rösterna och fastställer resultatet av lagtingsvalet. Varje kommun har också en kommunal centralnämnd och utser dessutom en valnämnd för varje kommunalt röstningsområde. Det är valnämnden du träffar på om du går och röstar i en vallokal.

Valförberedelserna  följer en given tidtabell och syftet är att information skall läggas ut på webbplatsen vartefter den blir tillgänglig.

På webbplatsen kommer också att finnas blanketter som ska användas om man vill ställa upp kandidater.

Valstatistik från tidigare val finns publicerad av Ålands statistik- och utredningsbyrå.