På denna sida presenteras den slutliga listan över kandidater i kommunalvalet i Föglö.

Föglölistan

502 – Gullbrandsson Gun-Britt, företagare
503 – Sundblom Torsten, lagtingsledamot/matros
504 – Kihlström Maria, närvårdare
505 – Tähtinen Kim, närvårdare
506 – Jansson Monica, kock
507 – Fyrvall Ingvar, mångsysslare
508 – Eriksson Kent, ungdomscoach
509 – Lindvall Britt-Marie, barnträdgårdslärare
510 – Svedmark Maria, merkonom
511 – Bertell Amanda, bokförare
512 – Laine Stefan, arbetsledare
513 – Boström Alfons, företagare
514 – Gåvefeldt Jesper, vårdare
515 – Karlström Jan-Erik, kyrkoherde
516 – Eriksson Leif, chaufför/jordbrukare
517 – Fellman Roger, bonde
518 – Fyrvall Karin, lantbrukare m.m.
519 – Fellman Stig, pensionär
520 – Eriksson Stefan, lantbrukstekniker
521 – Sjöberg Beatrice, kontorist