På denna sida presenteras den slutliga listan över kandidater i kommunalvalet i Kökar.

Lista A för kommunalval i Kökar

502 – Aalto Jens, Kockstuert
503 – Ahlgren-Fagerström Madelene,  Tf föreståndare
504 – Engdahl Johan, Entreprenör
505 – Engström Paul, Pensionär
506 – Gottberg-Jansson Åsa, Företagare
507 – Hellström Krister, Egen företagare
508 – Holmström Harry, Maskinchef
509 – Johansson Ralf, Pensionär
510 – Lillrank Johanna, Lärare
511 – Mickwitz Casper, Företagare
512 – Mickwitz Susanna, Företagare
513 – Sjöstrand Heidi, Hälsovårdare
514 – Sundberg Maria, Jordbrukare
515 – Sundström Gunnar, Företagare
516 – Sundström Inge, Entreprenör
517 – Söderman Helén, Närvårdare