På denna sida presenteras den slutliga listan över kandidater i kommunalvalet i Kumlinge.

Kumlinge i tiden

502 – Blomqvist Alexandra, Redovisare/bibliotekarie, Kumlinge
503 – Engman Torbjörn, Företagare, Snäckö
504 – Enqvist Åsa, Egenföretagare, Enklinge
505 – Hanström Mia, Konsult i ungdoms- och jämställdhetsfrågor, Kumlinge
506 – Henriksson Jens, Styrman, Kumlinge
507 – Lea Fredriksen Thomas, Linfärjförare, Seglinge
508 – Lindholm Gun-Mari, Sjuksköterska/Lagtingsledamot, Seglinge
509 – Newton Ulla-Karin, Lärare, Kumlinge
510 – Numminen Satu, Företagare, Seglinge
511 – Nygård-Sundman Ingrid, Museivakt/samhällsvetare, Enklinge
512 – Perämaa Mats, Företagare, Kumlinge
513 – Pettersson Niklas, Kock, Kumlinge
514 – Prokupek Marie, Veterinär, Kumlinge
515 – Prokupek Stefan, Diplomingenjör/egenföretagare, Kumlinge
516 – Sundman Stefan, Ingenjör, Kumlinge