På denna sida presenteras den slutliga listan över kandidater i kommunalvalet i Sottunga.

502 – Danielsson Viking, pensionär
503 – Eklund Inga, pensionär
504 – Eriksson Nils, pensionär
505 – Gustafsson Britta, pensionär
506 – Ivarsson Kerstin, hemvårdare
507 – Lindholm John, gränsbevakare
508 – Lindström Thomas, jordbrukare
509 – Petrell Raul, pensionär
510 – Pettersson Britt, pensionär
511 – Pettersson Hans, pensionär
512 – Pettersson Regina, jordbrukare
513 – Stenros Göran, skärgårdsbrukare, Husö
514 – Törnroos Stig, Sjöman