På denna sida presenteras den slutliga listan över kandidater i kommunalvalet i Vårdö.

Wårdölistan

502 – Ahlbäck Sara, Sjuksköterska, Vårdöby
503 – Bjurne Yngve, Fastighetsskötare, Vargata
504 – Christenbrunn Inga-Britt, Personalsekreterare, Strömsby
505 – Elomaa-Andersson Marja, Pensionär, Vargata
506 – Englund Anders, Jordbrukare, Grundsunda
507 – Grunér Håkan, Jordbrukare, Vargata
508 – Lindholm Mikael, Företagare, Simskäla
509 – Lindström Daniel, Projektledare, Vårdöby
510 – Lundell Mikael, Agrolog, Simskäla
511 – Lundgren Jimmy, Elektriker, Vårdöby
512 – Lönnström Gerd, Hjälpskötare, Strömsby
513 – Mattsson Rebecca, Egenföretagare, Sandö
514 – Nordberg Susanne, Torpare, Listersby
515 – Sjölund Kaj-Gunnar, Sjukskötare, Listersby
516 – Skogberg Tage, Företagare, Mickelsö