Åland har egen lagstiftning gällande lagtingsval och kommunalval (ÅFS 1970:39). Följande paragrafer finns i Ålands författningssamling (ÅFS 1970:39):

 1. Allmänna stadganden
 2. Valmyndigheter
 3. Rösträttsregister och vallängder (1999/7)
 4. Valmansföreningar och valförbund (1999/7)
  a) Etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningars ställning i valen. (2011/16)

 5. Centralnämnds förberedande åtgärder
 6. Valförrättning
 7. Förtidsröstning
 8. Rösträkning
 9. Fastställande av valets utgång och utfärdande av fullmakt
 10. Besvär över lagtingsval
 11. Besvär över kommunalval
 12. Nytt kommunalval
 13. Kommunalt fyllnadsval
 14. Nyval efter upplösning av lagtinget
 15. Särskilda stadganden

På val.ax kan du läsa om hur dessa lagar och regler tillämpas i praktiken, men du kan också läsa hela lagtexten (pdf).