Enligt Landskapslagen om valfinansiering (ÅFS 2011:17) ska både invalda kandidater och politiska föreningar redovisa sina valkostnader efter valet. Det gäller för såväl lagting som för kommunfullmäktige. Syftet med redovisningarna är att öka öppenheten kring valfinansieringen och informationen om kandidaternas och de politiska föreningarnas bindningar. Landskapsrevisionen är den myndighet som samlar in och granskar redovisningarna.

De invalda lagtingsledamöternas och de invalda stads- och kommunfullmäktigeledamöternas valkostnader offentliggörs efter valet på den här webbplatsen, www.val.ax. Redovisningarna ska ges in inom tre månader efter valet.

Landskapsrevisionen har tagit fram blanketter och närmare anvisningar om redovisningarna:

Anvisningar (pdf)

Blankett personkandidat (xls)

Blankett parti (xls)