Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.

Invalda Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Boström Alfons  4.3.2016 0,00
Eriksson Kent 21.1.2016 172,87  Eriksson Kent
Eriksson Leif
Eriksson Stefan
Fellman Roger
Fellman Stig
Laine Stefan  5.4.2016 2,00  Laine Stefan
Sjöberg Beatrice  7.3.2016 0,00
Sundblom Torsten 11.1.2016 200,00  Sundblom Torsten
Svedmark Maria 21.1.2016 22,00  Svedmark Maria
Tähtinen Kim  4.3.2016  0,00

 

Ersättare Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Bertell Amanda 5.4.2016 0,00
Fyrvall Ingvar
Fyrvall Karin
Gullbrandsson Gun-Britt
Gåvefeldt Jesper
Jansson Monica 30.3.2016 0,00
Karlström Jan-Erik  4.3.2016 0,00
Kihlström Maria 17.3.2016 0,00
Lindvall Britt-Marie