Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.

Invalda Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Aalto Jens
Ahlgren-Fagerström Madelene 7.4.2016 0,00
Holmström Harry 2.2.2016 0,00
Mickwitz Casper 1.2.2016 0,00
Mickwitz Susanna 8.2.2016 0,00
Sjöstrand Heidi 16.3.2016 0,00
Sundberg Maria
Sundström Gunnar
Söderman Helén

 

Ersättare Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Engdahl Johan
Engström Paul
Hellström Krister
Johansson Ralf
Lillrank Johanna  11.4.2016 0,00
Sundström Inge