Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.

Invalda Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Blomqvist Alexandra
Enqvist Åsa
Hanström Mia 24.3.2016 0,00
Henriksson Jens
Lea Fredriksen Thomas 31.3.2016 0,00
Lindholm Gun-Mari 20.1.2016 3886,00  Lindholm Gun-Mari
Numminen Satu  11.4.2016 0,00
Nygård-Sundman Ingrid
Perämaa Mats 13.1.2016 2641,80  Perämaa Mats

 

Ersättare Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Newton Ulla-Karin  23.2.2016  0,00
Pettersson Niklas