Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.

Invalda Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Aaltonen Carina 18.1.2016 1082,00 Aaltonen Carina
Asumaa Tony 18.1.2016 3789,77 Asumaa Tony
Ehn Johan 21.1.2016 2723,80 Ehn Johan
Eklund Brage 23.3.2016 1600,00  Eklund Brage
Eriksson Viveka 20.1.2016 1348,00 Eriksson Viveka
Fellman Nina 29.3.2016 1850,00  Fellman Nina
Fredlund Fredrik 22.1.2016 0,00
Gunell Camilla 19.1.2016 2430,00  Gunell Camilla
Holmberg Igge 6.11.2015 274,00  Holmberg Igge
Holmberg John 20.1.2016 1144,00  Holmberg John
Häggblom Bert 22.1.2016 1337,98  Häggblom Bert
Häggblom Lars 20.1.2016 1987,60  Häggblom Lars
Jansson Harry 22.1.2016 3140,00  Jansson Harry
Johansson Ingrid 11.1.2016 1249,23  Johansson Ingrid
Jonsson Axel 13.1.2016 1909,30  Jonsson Axel
Karlsson Runar 18.1.2016 2140,00  Karlsson Runar
Kemetter Sara 10.11.2015 1535,27  Kemetter Sara
Lindholm Mikael 27.1.2016 1580,00  Lindholm Mikael
Lindholm Gun-Mari 20.1.2016 3886,00  Lindholm Gun-Mari
Lundberg Britt 13.11.2015 200,00  Lundberg Britt
Nordberg Mika 22.1.2016 7496,79  Nordberg Mika
Nordlund Roger  19.2.2016  1883,00  Nordlund Roger
Perämaa Mats 13.1.2016 2641,80  Perämaa Mats
Pettersson Jörgen 21.1.2016 3530,00  Pettersson Jörgen
Silander Tage 27.11.2015 0,00
Sjögren Katrin 22.1.2016 2022,00  Sjögren Katrin
Sundblom Torsten 11.1.2016 200,00  Sundblom Torsten
Thörnroos Veronica 12.1.2016 4942,93  Thörnroos Veronica
Toivonen Stephan 26.1.2016 0,00
Valve Wille 20.11.2015 8328,83  Valve Wille

 

Ersättare Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Carlsson Petri 21.1.2016 6472,00 Carlsson Petri
Eriksson Anders 26.1.2016 588,00  Eriksson Anders
Eriksson Roger 21.1.2016 3298,86 Eriksson Roger
Holmberg-Jansson Annette 25.1.2016 3534,00 Holmberg-Jansson Annette
Staffas Mikael 22.1.2016 194,41 Staffas Mikael
Söderlund Pernilla 11.1.2016 140,00 Söderlund Pernilla
Wikström Tony 10.11.2015 223,50 Wikström Tony
Winé Göte 21.1.2016 906,24 Winé Göte