Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.

Invalda Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Danielsson Viking  26.2.2016  0,00
Eriksson Nils  26.2.2016  0,00
Ivarsson Kerstin  4.3.2016  0,00
Lindholm John 30.3.2016  0,00
Petrell Raul  4.3.2016  0,00
Petterson Hans  26.2.2016  0,00
Pettersson Regina  26.2.2016 0,00
Stenros Göran  26.2.2016 0,00
Törnroos Stig  26.2.2016 0,00

 

Ersättare Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Eklund Inga
Gustafsson Britta  29.2.2016 0,00
Lindström Thomas
Pettersson Britt  26.2.2016 0,00