Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.

Invalda Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Berglund Tom
Ekholm Mats 30.3.2016 0,00
Hagström Bengt 11.11.2015 55,00  Hagström Bengt
Johansson Ingegerd  18.2.2016  0,00
Karlsson Karin  4.4.2016 0,00
Kortman Annika  30.3.2016 0,00
Larpes Gard
Lindholm Dorita  22.2.2016  0,00
Lindqvist Christer
Mattsson Christer
Olin Camilla 19.1.2016 0,00
Svahn Didrik 27.1.2016 0,00
Winé Göte 21.1.2016 906,24  Winé Göte

 

Ersättare Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Eklund Susanne 12.1.2016 0,00
Berglund Jan-Erik 22.1.2016 250,00  Berglund Jan-Erik
Frank Veronica 21.4.2016 0,00
Nikula Ninna 24.3.2016 0,00