Nollredovisningar har inte skannats in. Redovisningar med kostnader finns bifogade som pdf-filer.

Invalda Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Ahlbäck Sara 15.1.2016 0,00
Bjurne Yngve 15.1.2016 0,00
Elomaa-Andersson Marja 25.11.2015 0,00
Englund Anders 15.1.2016 0,00
Grunér Håkan 7.1.2016 0,00
Lindholm Mikael 27.1.2016 1580,00  Lindholm Mikael
Mattsson Rebecka 15.1.2016 0,00
Nordberg Susanne 15.1.2016 0,00
Sjölund Kaj-Gunnar 15.1.2016 0,00

 

Ersättare Datum för inlämnande av valredovisning (senast 22.1.2016) Euro Blankett (pdf)
Christenbrunn Inga-Britt  23.3.2016 0,00
Lindström Daniel
Lundell Mikael 15.1.2016 0,00
Lundgren Jimmy
Lönnström Gerd
Skogberg Tage