Här presenteras kandidatlistor och valresultat för lagtingsvalet 2015. Information om kandidaterna läggs in så snart den är färdig.

Ålands befolkning företräds i fråga om självstyrelsen av Ålands lagting. Lagtingets ledamöter utses genom omedelbara och hemliga val där rösträtten är allmän och lika för alla röstberättigade.

Lagtinget har enligt självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om val till lagtinget.