206 – Ahlgren Mikael Elvis, teknisk chef, Lemland
207 – Alén Sune, lärare, Mariehamn
208 – Andersen Jonny, egenföretagare, Mariehamn
209 – Andersson Stig, redovisare, diplomekonom, Mariehamn
210 – Asumaa Tony, lagtingsledamot, ekonom, Lemland
211 – Backas Kaj, fritidsledare, Jomala
212 – Benn Haidari, författare, Mariehamn
213 – Birney Julia, partisekreterare, egenföretagare, Mariehamn
214 – Blomberg Tomas, företagare, Hammarland
215 – Danielsson Jonas, bryggeritekniker, skådespelare, Geta
216 – Ekström-Andersen Eva, lärare, egenföretagare, Mariehamn
217 – Eriksson Kent, ungdomscoach, Föglö
218 – Eriksson Leif, företagare, Brändö
219 – Eriksson Roger, vicehäradshövding, ledande landskapsåklagare, Jomala
220 – Eriksson Viveka, lagtingsledamot, Finström
221 – Fagerholm-Sjöblom Silvana, verksamhetsledare, Saltvik
222 – Gestberg Solveig, byråsekreterare, Finström
223 – Grahn Tom, TKL, tekn.lic. Brändö
224 – Gripenberg Jonas, lektor i yrkesämnen, sjukskötare, Finström
225 – Gustafsson Ann, leg. med. fotvårdare, Mariehamn
226 – Gustafsson Kira, avdelningssekreterare, Lemland
227 – Hagström Bengt, pensionär, ingenjör, Sund
228 – Henriksen Helena, administratör, Jomala
229 – Henriksson Roger, rapportutvecklare, Lemland
230 – Holmberg John, verksamhetschef, Mariehamn
231 – Holmberg Kurt, freelance chaufför, Brändö
232 – Isaksson Joanna, egenföretagare, Mariehamn
233 – Johansson Ingrid, samhällsplanerare, projektledare, Mariehamn
234 – Johansson-Gammals Christina, journalist, pensionär, Mariehamn
235 – Landgärds Viveka, biomedicinsk analytiker, sjukpensionär, Mariehamn
236 – Larpes Gard, vicehäradshövding, Sund
237 – Lehtinen Rauli, veterinär, Mariehamn
238 – Lindblom Regina, Key Account Manager, Finström
239 – Lindström Elias, studerande, Mariehamn
240 – Långkvist Sisa Marie-Louise, systemadministratör, Sund
241 – Nordqvist Vidar, timmerman, Finström
242 – Nygård-Sundman Ingrid, museiguide, samhällsvetare, Kumlinge
243 – Perämaa Mats, företagare, Kumlinge
244 – Pussinen Linda, receptionist, Finström
245 – Rögård Christian, byggnadsföretagare, Finström
246 – Sjögren Katrin, sjukskötare, politiker, Mariehamn
247 – Staffas Mikael, företagare, Mariehamn
248 – Stjärnfelt Mikael, miljöskyddsinspektör, Eckerö
249 – Sundblom Torsten, lagtingsman, matros, Föglö
250 – Svahn Didrik, personlig assistent, Sund
251 – Svensson Jannik, journalist, Mariehamn
252 – Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn
253 – Vaitilo Hannele, fysioterapeut, keramiker, Mariehamn
254 – Öberg Kristian, verksamhetsledare, företagare, Lemland
255 – Örblom Mats, ingenjör, Mariehamn