34 – Artell Pertti, alarmoperatör, Mariehamn
35 – Axelsson Sune, företagare, sjökapten, Mariehamn
36 – Björling Ingvar, företagare, Geta
37 – Borg Leif, ingenjör, Eckerö
38 – Brottenberg Christer, tandläkare, fil.kand. Mariehamn
39 – Eklund Karin, företagare, Geta
40 – Eklund Ulf, företagare, Geta
41 – Eriksson Kenneth, pensionär, Mariehamn
42 – Flink Karl-Gustav, diplomingenjör, Mariehamn
43 – Fredlund Fredrik, yrkeschaufför, Jomala
44 – Gustafsson Eric, auktionist, Mariehamn
45 – Göthlin Anton, studerande, Mariehamn
46 – Hampf Kåre, egenföretagare, Saltvik
47 – Holländer Leif, förtroendeman, revisor (OFR), Lemland
48 – Holmberg Anders, företagare, Mariehamn
49 – Holmström Janice, närvårdare, Saltvik
50 – Häggblom Bert, jurist, Mariehamn
51 – Häggblom Lars, sotare, Hammarland
52 – Häggblom Åsa, närvårdare, sysselsättningskoordinator, Eckerö
53 – Jansson Runa-Lisa, företagsekonom, Saltvik
54 – Johansson Janna, juristsekreterare, Saltvik
55 – Jäkälä Stefan, pensionär, Mariehamn
56 – Karlsson Ronald, turistföretagare, Eckerö
57 – Lindblom Marina, merkant, Finström
58 – Lindström Christer, pensionär, Mariehamn
59 – Mattsén Maria, rederitjänsteman, receptionist, Mariehamn
60 – Mindres-Linde Ana-Maria, försäljare, Saltvik
61 – Renfors Kerstin, företagare, Saltvik
62 – Renfors Raymond, företagare, Saltvik
63 – Sjöblom Thord, företagare, Hammarland
64 – Sundman Mette, psykiater, Mariehamn
65 – Söderström Jens, chaufför, Finström
66 – Uppgårdh Anders, företagare, Saltvik
67 – Virtanen Christoffer, ekonom, Finström