Vid valet den 18 oktober 2015 har följande personer valts in i lagtinget för perioden 1 november 2015 – 31 oktober 2019:

 Sjögren Katrin, sjukskötare, politiker, Mariehamn

 • Röstetal: 517
 • Slutligt jämförelsetal: 3 216,00
 • Ersättare: Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn (105; 402,00), Staffas Mikael, företagare, Mariehamn (97; 357,33)

 Thörnroos Veronica, hälsovårdare, minister, Brändö

 • Röstetal: 494
 • Slutligt jämförelsetal: 3 095,00
 • Ersättare: Eriksson Tage, bonde, Jomala (132; 386,88), Höglund Roger, egenföretagare, Finström (91; 343,89)

 Silander Tage, diplomekonom, Mariehamn

 • Röstetal: 460
 • Slutligt jämförelsetal: 2 470,00
 • Ersättare: Carlsson Petri, lagtingsledamot, Mariehamn (155; 411,67), Holmberg-Jansson Annette, restaurangchef, Jomala (136; 352,86)

Gunell Camilla, lantråd, Mariehamn

 • Röstetal: 809
 • Slutligt jämförelsetal: 2 188,00
 • Ersättare: Winé Göte, ungdomsledare, Sund (72; 364,67), Wikström Tony, kryssningsvärd, Mariehamn (63; 312,57)

Eriksson Viveka, lagtingsledamot, Finström

 • Röstetal: 338
 • Slutligt jämförelsetal: 1 608,00
 • Ersättare: Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn (105; 402,00), Staffas Mikael, företagare, Mariehamn (97; 357,33)

Lundberg Britt, talman ped.mag., Mariehamn

 • Röstetal: 389
 • Slutligt jämförelsetal: 1 547,50
 • Ersättare: Eriksson Tage, bonde, Jomala (132; 386,88), Höglund Roger, egenföretagare, Finström (91; 343,89)

Häggblom Bert, jurist, Mariehamn

 • Röstetal: 595
 • Slutligt jämförelsetal: 1 328,00
 • Ersättare: Sjöblom Thord, företagare, Hammarland (55; 332,00), Holmström Janice, närvårdare, Saltvik (52; 265,60)

Ehn Johan, minister, Mariehamn

 • Röstetal: 365
 • Slutligt jämförelsetal: 1 235,00
 • Ersättare: Carlsson Petri, lagtingsledamot, Mariehamn (155; 411,67), Holmberg-Jansson Annette, restaurangchef, Jomala (136; 352,86)

Fellman Nina, journalist, Mariehamn

 • Röstetal: 417
 • Slutligt jämförelsetal: 1094,00
 • Ersättare: Winé Göte, ungdomsledare, Sund (72; 364,67), Wikström Tony, kryssningsvärd, Mariehamn (63; 312,57)

Perämaa Mats, företagare Kumlinge

 • Röstetal: 232
 • Slutligt jämförelsetal: 1 072,00
 • Ersättare: Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn (105; 402,00), Staffas Mikael, företagare, Mariehamn (97; 357,33)

Nordlund Roger, finansminister, Mariehamn

 • Röstetal: 295
 • Slutligt jämförelsetal: 1 031,67
 • Ersättare: Eriksson Tage, bonde, Jomala (132; 386,88), Höglund Roger, egenföretagare, Finström (91; 343,89)

Jonsson Axel, lagtingsledamot, Mariehamn

 • Röstetal: 281
 • Slutligt jämförelsetal: 1 016,00
 • Ersättare: Eriksson Anders, jordbrukare, Jomala (135; 338,67)

Valve Wille, kansliminister, Jomala

 • Röstetal: 315
 • Slutligt jämförelsetal: 823,33
 • Ersättare: Carlsson Petri, lagtingsledamot, Mariehamn (155; 411,67), Holmberg-Jansson Annette, restaurangchef, Jomala (136; 352,86)

Asumaa Tony, lagtingsledamot, ekonom, Lemland

 • Röstetal: 202
 • Slutligt jämförelsetal: 804,00
 • Ersättare: Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn (105; 402,00), Staffas Mikael, företagare, Mariehamn (97; 357,33)

Jansson Harry, lagtingsledamot, Jomala

 • Röstetal: 227
 • Slutligt jämförelsetal: 773,75
 • Ersättare: Eriksson Tage, bonde, Jomala (132; 386,88), Höglund Roger, egenföretagare, Finström (91; 343,89)

Aaltonen Carina, merkonom, Jomala

 • Röstetal: 105
 • Slutligt jämförelsetal: 729,33
 • Ersättare: Winé Göte, ungdomsledare, Sund (72; 364,67), Wikström Tony, kryssningsvärd, Mariehamn (63; 312,57)

Häggblom Lars, sotare, Hammarland

 • Röstetal: 163
 • Slutligt jämförelsetal: 664,00
 • Ersättare: Sjöblom Thord, företagare, Hammarland (55; 332,00), Holmström Janice, närvårdare, Saltvik (52; 265,60)

Johansson Ingrid, samhällsplanerare, projektledare, Mariehamn

 • Röstetal: 194
 • Slutligt jämförelsetal: 643,20
 • Ersättare: Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn (105; 402,00), Staffas Mikael, företagare, Mariehamn (97; 357,33)

Pettersson Jörgen, företagare, Mariehamn

 • Röstetal: 179
 • Slutligt jämförelsetal: 619,00
 • Ersättare: Eriksson Tage, bonde, Jomala (132; 386,88), Höglund Roger, egenföretagare, Finström (91; 343,89)

Nordberg Mika, företagare, lagtingsledamot, Jomala

 • Röstetal: 179
 • Slutligt jämförelsetal: 617,50
 • Ersättare: Carlsson Petri, lagtingsledamot, Mariehamn (155; 411,67), Holmberg-Jansson Annette, restaurangchef, Jomala (136; 352,86)

Kemetter Sara, lagtingsledamot, lärare, Mariehamn

 • Röstetal: 88
 • Slutligt jämförelsetal: 547,00
 • Ersättare: Winé Göte, ungdomsledare, Sund (72; 364,67), Wikström Tony, kryssningsvärd, Mariehamn (63; 312,57)

Holmberg John, verksamhetschef, Mariehamn

 • Röstetal: 176
 • Slutligt jämförelsetal: 536,00
 • Ersättare: Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn (105; 402,00), Staffas Mikael, företagare, Mariehamn (97; 357,33)

Karlsson Runar, lagtingsledamot, Saltvik

 • Röstetal: 161
 • Slutligt jämförelsetal: 515,83
 • Ersättare: Eriksson Tage, bonde, Jomala (132; 386,88), Höglund Roger, egenföretagare, Finström (91; 343,89)

Eklund Brage, jordbrukare, turistföretagare, Eckerö

 • Röstetal: 152
 • Slutligt jämförelsetal: 508,00
 • Ersättare: Eriksson Anders, jordbrukare, Jomala (135; 338,67)

Toivonen Stefan, ekon.mag., Mariehamn

 • Röstetal: 341
 • Slutligt jämförelsetal: 502,00
 • Ersättare: Boman Johan, företagare, Finström (70; 251,00)

Lindholm Gun-Mari, sjuksköterska, Kumlinge

 • Röstetal: 171
 • Slutligt jämförelsetal: 494,00
 • Ersättare: Carlsson Petri, lagtingsledamot, Mariehamn (155; 411,67), Holmberg-Jansson Annette, restaurangchef, Jomala (136; 352,86)

Sundblom Torsten, lagtingsman, matros, Föglö

 • Röstetal: 156
 • Slutligt jämförelsetal: 459,43
 • Ersättare: Söderlund Pernilla, barnmorska, Mariehamn (105; 402,00), Staffas Mikael, företagare, Mariehamn (97; 357,33)

Fredlund Fredrik, yrkeschaufför, Jomala

 • Röstetal: 67
 • Slutligt jämförelsetal: 442,67
 • Ersättare: Sjöblom Thord, företagare, Hammarland (55; 332,00), Holmström Janice, närvårdare, Saltvik (52; 265,60)

Lindholm Mikael, företagare, Vårdö

 • Röstetal: 146
 • Slutligt jämförelsetal: 442,14
 • Ersättare: Eriksson Tage, bonde, Jomala (132; 386,88), Höglund Roger, egenföretagare, Finström (91; 343,89)

Holmberg Igge, lagtingsman, Mariehamn

 • Röstetal: 73
 • Slutligt jämförelsetal: 437,60
 • Ersättare: Winé Göte, ungdomsledare, Sund (72; 364,67), Wikström Tony, kryssningsvärd, Mariehamn (63; 312,57)

 

Mariehamn den 22 oktober 2015
Centralnämnden för lagtingsval

Robert Sundström, ordförande

Svante Fagerlund, sekreterare