Du kan rösta på följande sätt:

  1. Förtidsrösta under förtidsröstningstiden den 3-13 oktober på ett allmänt förtidsröstningsställe.
  2. Förtidsrösta inför en valbestyrelse i en inrättning (gäller endast personer som är intagna eller vårdas där).
  3. Förtidsrösta per brev.
  4. Rösta i din vallokal på valdagen söndagen den 18 oktober kl. 9.00-20.00.

 

Förtidsrösta på ett allmänt förtidsröstningsställe

Du kan förtidsrösta på ett allmänt förtidsröstningställe under förtidsröstningstiden från lördagen den 3 oktober till tisdagen den 13 oktober. Det finns allmänna förtidsröstningsställen över hela Åland. Det kan vara ett postkontor, kommunkansliet eller något annat ställe som kommunen har bestämt. De allmänna förtidsröstningsställena är öppna också på lördagarna under förtidsröstningstiden, åtminstone kl. 10.00-12.00. Kontrollera tiden med din kommun.

Du kan rösta på vilket allmänt förtidsröstningsställe som helst. Det behöver inte vara i din egen hemkommun.

Var beredd att legitimera dig och ta gärna med röstkortet så går förtidsröstningen smidigare. Valförrättarna visar hur du skall gå till väga. Om du behöver hjälp har du rätt att till ett valbiträde. Du kan också anlita någon som du själv väljer som valbiträde. Även valförrättarna kan hjälpa dig.

 

Förtidsrösta i inrättningar som sjukhus, åldringshem och sjukhem

Förtidsröstning i sjukhus, åldringshem och andra inrättningar ordnas av en särskild valbestyrelse, som kommunen har utsett. Valbestyrelsens medlemmar kommer till inrättningen för att ge dem som vistas där möjlighet att rösta. Röstningen anordnas under minst två dagar, vid tider som valbestyrelsen bestämmer. Tiden meddelas i förväg genom ett väl synligt anslag.

Observera att det endast är de som vistas eller vårdas i inrättningen som får rösta på detta sätt. Personalen måste rösta på ”vanligt” sätt!

 

Förtidsrösta per brev

Är du förhindrad att rösta på valdagen p.g.a.sjukdom, handikapp eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden? Då kan du rösta per brev. Det är också den enda möjligheten att rösta ifall du inte befinner dig på Åland.

Om du vill brevrösta kan du använda beställningsblanketten (pdf). Skicka in den till din hemkommun (där du var bosatt 1.9.2015, eller där du senast var bosatt på Åland) så får du alla nödvändiga handlingar hemsända. Du får också instruktioner om hur du fyller i pappren.

De handlingar som du behöver för att rösta per brev ska beställas senast den 13 oktober.

OBS! Du måste skicka tillbaka röstsedlarna och följebrevet så att de är hos din kommun senast 16 oktober kl. 19.

 

Rösta i vallokal

Valdagen är söndagen den 18 oktober 2015. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00.

Du kan bara rösta i den vallokal som är antecknad i ditt röstkort. När du kommer till vallokalen vänder du dig till valförrättarna, som kontrollerar om du är röstberättigad.

I vallokalen finns ett valbiträde till hjälp ifall du behöver. Du får även anlita en person som du själv önskar till din hjälp. Av valförrättarna får du valsedlar, en för lagtingsvalet (vit valsedel) och en för kommunalvalet (grön valsedel).

Kandidatnumreringarna är olika i lagtings- och kommunalvalen:

  • I lagtingsvalet nr 2 och framåt (vit kandidatförteckning)
  • I kommunalvalet nr 502 och framåt (grön kandidatförteckning)

Se till att du använder rätt valsedel för respektive val! Om du skriver fel på valsedeln, ändra inte utan begär en ny valsedel!