Här hittar du en förteckning över inrättningar där förtidsröstning ordnas under förtidsröstningstiden 3-13 oktober.

Röstningen ordnas av en valbestyrelse vid tider som anslås i respektive inrättning. Röstning ska ordnas under minst två dagar. En av dagarna ska infalla den sista eller näst sista dagen för förtidsröstningen.

Röstningen ordnas endast för dem som vårdas eller har intagits i inrättningen.

Inrättningar:

Föglö Annagården
Geta Hemgården
Jomala De Gamlas Hem
Lemland Stiftelsen Hemmet
Lemland Sveagården
Mariehamn Odalgården
Mariehamn Trobergshemmet
Mariehamn ÅHS (Ålands Centralsjukhus och rehabiliterings- och geriatrikkliniken)
Saltvik Sunnanberg Vårdhem
Vårdö Strömsgården