Valåret 2015 är nu över. Valets resultat i form av ett nytt lagting och nya kommunfullmäktige har inlett verksamheten. De nyvalda lagtingsledamöterna hittar du under rubriken ”Lagtingsval” här på webbplatsen och de nya fullmäktige hittar du på kommunernas egna webbplatser.

Alla resultat och all möjlig annan information om valen finns också i den valstatistik som Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) ger ut. Du hittar statistiken på Åsub’s webbplats.

Åsub kommer också under våren 2016 att ge ut en utförlig rapport över valdeltagandet i valen 2015. Liknande rapporter har publicerats också efter tidigare val.

Alla som har blivit invalda ska ge uppgifter om hur de finansierat sina valkampanjer. Uppgifterna har samlats in av Landskapsrevisionen. Du hittar alla uppgifter om valfinansiering under rubriken ”Lagstiftning” här på webbplatsen.

Nästa valår är år 2019. Då hålls valen den 20 oktober. I början av det året kommer denna hemsida att börja fyllas på med ny information om de kommande valen. Tills dess kommer all information från 2015 att ligga kvar.