Här får du veta hur du kontrollerar din rösträtt, hur du söker om ändring av personuppgifter på röstkortet med mera.

Du har rätt att rösta

  • i lagtingsvalet om du senast på valdagen fyller 18 år (född senast 18.10.1997) och har åländsk hembygdsrätt
  • i kommunalvalet om du senast på valdagen fyller 18 år och är bosatt i en åländsk kommun den 1 september 2015 och har åländsk hembygdsrätt eller har haft hemort i en åländsk kommun under ett helt år före valdagen. Du får rösta i den kommun där du är bosatt den första september.

Alla personer som har rösträtt och vars adress är känd kommer att få röstkort med posten före valet. På röstkortet ser du i vilken vallokal du skall rösta på valdagen den 18 oktober 2015 och när du kan förtidsrösta. Röstkorten skickas ut i mitten av september.

Du måste kunna identifiera dig när du ska rösta. Det är också bra att ha med sig röstkortet, vare sig du förtidsröstar eller röstar i vallokal. Du får dock rösta även utan röstkort.

Om du förtidsröstar ska du skriva under följebrevet först på förtidsröstningsstället enligt valförrättarens anvisningar.