I mitten av september kommer alla som har rösträtt, och har en känd adress, att få ett meddelande hemskickat, ett så kallat röstkort. I röstkortet står i vilket eller vilka val man får rösta och var man skall rösta. Spara röstkortet!

Röstkorten ska vara utskickade senast torsdagen den 17 september 2015.

rostkort

Kontrollera din rösträtt

Om du inte får ett röstkort är det viktigt att du kontrollerar din rösträtt. Du kan då vända dig till Magistraten vid Statens ämbetsverk på Åland som upprätthåller ett rösträttsregister. Om det visar sig att du inte finns i registret trots att du borde finnas där, eller om någon uppgift saknas eller är felaktig, kan du yrka på rättelse. Det ska du göra senast måndagen den 28 september kl. 12.00 hos magistraten. Rättelseyrkandet kan även sändas per fax. Du kan också gå in till kommunkansliet som vidarebefordrar yrkandet. Kommunkansliet och magistraten tillhandahåller blanketter och hjälper dig även i övrigt. Blanketten finns också som pdf-fil för utskrift på den här webbplatsen.

Yrkande på rättelse (pdf)

Yrkandet behandlas av Centralnämnden för lagtingsval.