Statistiken över allmänna valen visar antal röstberättigade, valdeltagande, rösternas fördelning på partier och kandidater samt uppställda och invalda kandidater. Resultatet från vissa specialstudier av valdeltagandet framgår också.

Tabell över antal-röstberättigade i valen 2015 (pdf)

Valstatistik från tidigare val finns publicerad av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).

Valdeltagande i lagtingsvalen sedan 1979:

1979 60,0 %
1983 64,4 %
1987 64,3 %
1991 62,4 %
1995 62,5 %
1999 65,9 %
2003 67,6 %
2007 67,8 %
2011 66,9%

Valstatistik finns i publikationerna ÅSUB har tagit fram, samt deras databaser och deras Excel-tabeller. Besök sidan för valstatistik på ÅSUB:s hemsida för mer information.