Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Geta

Sammanställning över kandidater i kommunalvalet i Geta den 20 oktober 2019.

Getalistan
Nummer Namn Titel/Yrke/Syssla
502 Lyngander Gun-Britt Köpman
503 Björling-Karlsson Sanne Närvårdare
504 Samuelsson-Carlsson Marie-Louise Barnskötare
505 Björling Ingvar Företagare
506 Karlsson Linda Företagare
507 Nyberg Pernilla Företagsekonom
508 Sjöström Camilla Närvårdare/Jordbrukare
509 Mattfolk Madeleine Lantbrukare
510 Hovland Karl-Gunnar Mejeriarbetare
511 Sjöblom Mats Lantbrukare/Entreprenör
512 Berndtsson Kjell Systemarkitekt
513 Andersson Camilla Föreståndare
514 Lindström Diana Friskvårdskonsulent
515 Sundberg Tomas Företagare
516 Dahlblom Dan-Johan Civilekonom
517 Henriksson Gunnel Pensionär
Publicerad 2.10.2019
Uppdaterad 10.10.2019