Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kökar

Sammanställning över kandidatlista i kommunalvalet i Kökars kommun den 20.10.2019.

Lista A för kommunalval i Kökar
Nummer Namn Titel/Yrke/Syssla
502 Nylund Robin Timmerman
503 Björk Natalie Turistföretagare
504 Hellström Krister Företagare
505 Eriksson Rainer Sjöman
506 Bodmark Inger Pensionär
507 Sundberg Maria Jordbrukare
508 Carlström Mats Företagare
509 Dahlgren Thomas Turistföretagare
510 Sundström Gunnar Företagare
511 Pleijel Christian Programdirektör
512 Holmström Harry Maskinchef
513 Allgode Gerry Runristare
514 Virta Terhi Butiksföreståndare
Publicerad 2.10.2019
Uppdaterad 2.10.2019