Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vårdö

Vårdölistan
Nummer Namn Titel/Yrke/Syssla Hemort
502 Johansson  Krister f.d. Köpman Strömsby
503 Sjögren Fanny Sjukskötare Strömsby
504 Englund Anders Jordbrukare Grundsunda
505 Erikson Matilda Fil.kand., åklagarsekreterare Lövö
506 Mattsson Anders Överkonstapel Sandö
507 Valdmane Alda Trädgårdsmästare Vargata
508 Abrahamsson Göran Försäljare Vargata
509 Skaglund Yvonne Tf.avd.skötare, sjukskötare YH Lövö
510 Lundell Mikael Agrolog Simskäla
511 Danielsson Agneta Närvårdare Vargata
512 Skogberg Tage Entreprenör (företagare) Mickelsö
513 Aakula Anna Socialarbetare Lövö
514 Johansson Mikael Lantmästare Mickelsö
515 Karlsson Katarina Taxiidkare Simskäla
516 Grunér Håkan Jordbrukare Vargata
517 Lönnström Gerd Hjälpskötare Strömsby
518 Lindholm Mikael Skärgårdsföretagare Simskäla
Publicerad 2.10.2019
Uppdaterad 2.10.2019