Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Att ställa upp kandidater i kommunalvalet

För att kunna ställa upp som kandidat i kommunalvalet krävs att man

  • har kommunen som sin hemkommun
  • har rösträtt i kommunalval i någon kommun på Åland
  • inte är minderårig eller har förklarats omyndig
  • inte är ledamot i Ålands förvaltningsdomstol
  • inte är anställd i kommunen i en ledande uppgift.

(Kommunallagen ÅFS 1997:73 § 36)

I 4 kapitlet i vallagen finns bestämmelser om att ställa upp kandidater i kommunalvalen.

Det finns tre sätt att ställa upp kandidater:

a) bilda en valmansförening 
b) genom en etablerad kommunal politisk förening 
c) en lokal förening i kommunen kan ställa upp kandidater i en etablerad politisk förenings namn

Formulär

När man ställer upp kandidater används särskilda formulär:

  • Stiftelseurkund för valmansförening 
  • Kandidatanmälan 
  • Kandidatlista 
  • Medgivande att ställa upp som kandidat 
  • Anmälan om överenskommelse om valförbund

Du hittar formulären i Excel-format i rutan Blanketter här intill.

Det behövs dessutom en del bilagor till anmälan.

Publicerad 12.3.2019
Uppdaterad 20.9.2019