Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Pärmrygg på lagboken Ålands Lagsamling 2013.

Lagar och regler

Åland har egen lagstiftning gällande lagtings- och kommunalval. Inför valen 2019 har Åland fått en ny vallag. Det finns bestämmelser om valen också i några andra lagar.

Här hittar du också tidtabellen för valen och information om valfinansiering.

Vallagen

Åland har egen lagstiftning gällande lagtingsval och kommunalval. Inför valen 2019 har vallagen förnyats.

Den nya vallagen kan du läsa här intill under Bilagor.

Vallagen finns också på engelska/in English.

Andra viktiga lagar

Lagtingsordningen (ÅFS 2011:97).

Kommunallagen (ÅFS 1997:73).

Landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som inte har åländsk hembygdsrätt (ÅFS 1997:63).

Dessa lagar kan du hitta i Ålands lagsamling 2017, eller på landskapsregeringens hemsida.

Publicerad 21.2.2019
Uppdaterad 3.6.2019