Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Valfinansiering

Enligt Landskapslagen om valfinansiering (ÅFS 2011:17) ska både de invalda kandidaterna och de politiska föreningarna redovisa sina valkostnader efter valet. Det gäller för såväl lagting som för kommunfullmäktige. Syftet med redovisningarna är att öka öppenheten kring valfinansieringen och informationen om kandidaternas och de politiska föreningarnas bindningar. Landskapsrevisionen är den myndighet som samlar in och granskar redovisningarna.

De valda lagtingsledamöternas och stads- och kommunfullmäktigeledamöternas valkostnader offentliggörs efter valet på den här webbplatsen. Redovisningarna ska ges in inom tre månader efter valet.

Anvisningar för redovisning

I rutan Bilagor här intill finns Landskapsrevisionens anvisningar och i rutan Blanketter finns blanketter för redovisning av valfinansiering.

Publicerad 14.3.2019
Uppdaterad 17.10.2019