Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Att ställa upp kandidater i lagtingsvalet

För att kunna ställa upp som kandidat i lagtingsvalet krävs att man

  • har rösträtt i lagtingsval
  • inte är omyndig
  • inte innehar en militär tjänst

(Lagtingsordning för landskapet Åland ÅFS 2011:97 § 7)

I 4 kapitlet i vallagen finns bestämmelser om att ställa upp kandidater i lagtingsvalet.

Det finns två sätt att ställa upp kandidater:

a) en valmansförening kan bildas för att ställa upp en eller flera kandidater
b) en etablerad politisk förening kan ställa upp kandidater utan att bilda valmansföreningar.

Formulär

När man ställer upp kandidater används särskilda formulär:

  • Stiftelseurkund för valmansförening
  • Kandidatanmälan
  • Kandidatlista 
  • Medgivande att ställa upp som kandidat
  • Anmälan om överenskommelse om valförbund

Formulären i Excel-format hittar du i rutan Blanketter här intill.

Det behövs dessutom en del bilagor till anmälan.

Publicerad 12.3.2019
Uppdaterad 20.9.2019