Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förtidsröstning 5-15 oktober – Så här kan du rösta

Du kan förtidsrösta på ett allmänt förtidsröstningsställe under förtidsröstningstiden från lördagen den 5 oktober till tisdagen den 15 oktober. Det finns allmänna förtidsröstningsställen i de flesta kommuner över hela Åland. Det kan vara ett postkontor, kommunkansliet eller något annat ställe som kommunen har bestämt. De allmänna förtidsröstningsställena är öppna på olika tider. Kontrollera tiden med din kommun eller direkt med stället där du vill rösta.

Du kan rösta på vilket allmänt förtidsröstningsställe som helst. Det behöver inte vara i din egen hemkommun.

Var beredd att legitimera dig och ta gärna med röstkortet så går förtidsröstningen smidigare. Valförrättarna på platsen visar hur du ska göra. Om du behöver hjälp har du rätt till ett valbiträde. Du kan också anlita någon som du själv väljer som valbiträde. Även valförrättarna kan hjälpa dig i mån av tid.

Här hittar du alla förtidsröstningsställen och deras öppettider

Publicerad 7.10.2019
Uppdaterad 7.10.2019