Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Informationstillfälle 3 för kommunala valmyndigheter

Idag har det tredje och sista informationstillfället för kommunala valmyndigheter hållits. Valadministratör Casper Wrede berättade mer ingående om valförrättning och rösträkning i de åländska valen 2019 och svarade på frågor. Tillfället direktsändes på landskapsregeringens YouTubekanal, där videorna finns kvar att se för den som inte hade tillfälle att följa sändningen direkt eller vara på plats.

Information om valförrättning och rösträkning del 1, på YouTube

Information om valförrättning och rösträkning del 2, på YouTube

Publicerad 3.10.2019
Uppdaterad 3.10.2019