Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ingen röstning via internet.

Tyvärr är röstningen via internet inställd. Orsaken till detta är att de säkerhetstester som har gjorts av den slutliga versionen visar vissa tveksamheter. Dessa har inte ansetts acceptabla.

För dig som är bosatt utanför Åland återstår nu att antingen rösta per brev, eller att komma till Åland under förtidsröstningstiden eller på valdagen den 20 oktober. Förtidsröstningen pågår till och med tisdag 15 oktober.

Om du vill brevrösta ska du omedelbart kontakta din hemkommun på Åland och komma överens om hur de skickar brevröstningshandlingarna till dig. När du får dem bör du så fort som möjligt fylla i dem och skicka dem tillbaka. Du kan också skicka ditt svarsbrev med någon du känner som ska resa till Åland.

Din brevröst måste ha kommit till den kommunala centralvalnämnden i din kommun senast fredagen den 18 oktober kl. 19.

Publicerad 9.10.2019
Uppdaterad 9.10.2019