Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bild på kuvert för 1-klasspost med adressen.

OBS! Returadress för brevröster från Sverige

Brevröster från Sverige ska skickas till följande adress:

Ålandsbanken Abp

Att.: <skriv din åländska hemkommun här>

107 81 STOCKHOLM

OBS!

Det är viktigt att använda det utskickade svarskuvertet. Du måste klistra en lapp över den förtryckta adressen och du måste sätta på frimärke. Brevet kommer att väga drygt 30 g vilket betyder att det kostar 9 SEK som I klass.

Publicerad 11.10.2019
Uppdaterad 14.10.2019