Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Resultat, statistik, redovisning av valfinansiering och information om nästa valår

Resultat

Lagtings- och kommunalvalen 2019 är nu över. Det preliminära valresultatet finns på valvaka.ax och det slutliga resultatet publiceras på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla då det är fastställt. Det ska ske senast torsdagen den 24 oktober.

valvaka.ax

Landskapsregeringens elektroniska anslagstavla

Statistik

Alla resultat och all möjlig annan information om valen finns i den valstatistik som Ålands statistik- och utredningsbyrå (Åsub) ger ut. Rapporten beräknas utkomma i slutet av år 2019. Den publiceras på Åsubs webbplats.

Åsubs webbplats

Redovisning av valfinansiering

Alla som har blivit invalda ska ge uppgifter om hur de finansierat sina valkampanjer. Uppgifterna samlas in av Landskapsrevisionen. Du hittar alla uppgifter om valfinansiering under rubriken ”Lagstiftning” här på hemsidan.

Information för de som ska redovisa valfinansiering

Nästa valår är 2023

Nästa valår är år 2023. Då hålls valen den 15 oktober. I början av valåret kommer denna hemsida att börja fyllas på med ny information om de kommande valen. Tills dess kommer all information från 2019 att ligga kvar.

Publicerad 22.10.2019
Uppdaterad 22.10.2019