Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

12.4.2022 - Tidpunkten för nästa ordinarie val
Nästa ordinarie lagtings- och kommunval ordnas söndagen den 15 oktober 2023. Förtidsröstning ordnas mellan lördagen den 30 september fram till och med tisdagen den 10 oktober. Den här hemsidan kommer...
Läs mer om Tidpunkten för nästa ordinarie val ›
22.10.2019 - Resultat, statistik, redovisning av valfinansiering och information om nästa valår
Resultat Lagtings- och kommunalvalen 2019 är nu över. Det preliminära valresultatet finns på valvaka.ax och det slutliga resultatet publiceras på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla då det...
Läs mer om Resultat, statistik, redovisning av valfinansiering och information om nästa valår ›