Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

1-klass kuvert med adress för brevröster från Sverige.

Förtidsrösta per brev

Brevröster från Sverige ska skickas till följande adress:

Ålandsbanken Abp

Att.: <skriv din åländska hemkommun här>

107 81 STOCKHOLM

Lämna brevrösten direkt till Ålandsbankens kontor vid Stureplan

Ålandsbanken Sverige låter hälsa att det går bra att lämna in brevröster i deras reception pl 2 som finns i trappuppgången ( bara några meter till höger om bankkontorets entré ) Stureplan 19, porttelefon B001, öppen kl. 8 – 17.

Är brevrösten inlämnad till kontoret senast kl. 10 på torsdag så kommer det med hämtningen som Ålandsposten gör då.

OBS! Det är viktigt att använda det utskickade svarskuvertet. Du måste klistra en lapp över den förtryckta adressen och du måste sätta på frimärke. Brevet kommer att väga drygt 30 g vilket betyder att det kostar 9 SEK som I klass.

Om förtidsröstning per brev:

Är du förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden? Då kan du rösta per brev. Det är också den enda möjligheten att rösta ifall du inte befinner dig på Åland.

Om du vill brevrösta kan du använda beställningsblanketten som finns under Blanketter här intill. Skicka in den till din den kommunala centralvalnämnden i din hemkommun (där du var bosatt 1.9.2019, eller där du senast var bosatt på Åland) så får du alla nödvändiga handlingar hemsända. Du får också instruktioner om hur du fyller i pappren.

Du kan beställa handlingarna långt i förväg om du bor utomlands och posten tar lång tid. Centralvalnämnden kan posta handlingarna till dig tidigast en månad före valdagen, och du får posta dina brevröster tidigast den 27 dagen före valdagen.

Om du har svårt att hämta post och posta brev kan du få handlingarna direkt till dig, och avhämtade när du är klar med din röstning. Du kan be om detta då du beställer handlingarna. Du måste i så fall vara bosatt i kommunen.

De handlingar som du behöver för att rösta per brev ska beställas senast den 15 oktober.

OBS! Du måste skicka tillbaka valsedlarna och följebrevet så att de är hos din kommun senast fredagen den 18 oktober kl. 19.

Publicerad 12.3.2019
Uppdaterad 21.6.2022