Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förtidsrösta per brev

Är du förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden? Då kan du rösta per brev. Det är också den enda möjligheten att rösta ifall du inte befinner dig på Åland.

Om du vill brevrösta kan du använda beställningsblanketten som finns under Blanketter här intill. Skicka in den till din den kommunala centralvalnämnden i din hemkommun (där du var bosatt 1.9.2019, eller där du senast var bosatt på Åland) så får du alla nödvändiga handlingar hemsända. Du får också instruktioner om hur du fyller i pappren.

Du kan beställa handlingarna långt i förväg om du bor utomlands och posten tar lång tid. Centralvalnämnden kan posta handlingarna till dig tidigast en månad före valdagen, och du får posta dina brevröster tidigast den 27 dagen före valdagen.

Om du har svårt att hämta post och posta brev kan du få handlingarna direkt till dig, och avhämtade när du är klar med din röstning. Du kan be om detta då du beställer handlingarna. Du måste i så fall vara bosatt i kommunen.

De handlingar som du behöver för att rösta per brev ska beställas senast den 15 oktober.

OBS! Du måste skicka tillbaka valsedlarna och följebrevet så att de är hos din kommun senast fredagen den 18 oktober kl. 19.

Publicerad 12.3.2019
Uppdaterad 12.3.2019