Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förtidsrösta i inrättningar som sjukhus, åldringshem och sjukhem

Förtidsröstning i sjukhus, åldringshem och andra inrättningar ordnas av en särskild valbestyrelse, som kommunen har utsett. Valbestyrelsens medlemmar kommer till inrättningen för att ge dem som vistas där möjlighet att rösta. Röstningen anordnas under minst två dagar, vid tider som valbestyrelsen bestämmer. Tiden meddelas i förväg genom ett väl synligt anslag. En av dagarna ska infalla den sista eller näst sista dagen för förtidsröstningen.

Observera att det endast är de som vistas eller vårdas i inrättningen som får rösta på detta sätt. Personalen måste rösta på ”vanligt” sätt.

Publicerad 21.2.2019
Uppdaterad 21.6.2022