Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förtidsröstningsställen

Nedan kommer en lista att publiceras med alla allmänna förtidsröstningsställen under förtidsröstningstiden 5-15 oktober. Du kan förtidsrösta på vilket förtidsröstningsställe som helst, oberoende av i vilken kommun du är bosatt.

Publicerad 21.2.2019
Uppdaterad 23.4.2019