Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rösta i vallokal

Valdagen är söndagen den 20 oktober 2019. Vallokalerna är öppna kl. 9.00-20.00.

Du kan bara rösta i den vallokal som är antecknad i ditt röstkort. När du kommer till vallokalen vänder du dig till valförrättarna, som kontrollerar att du är röstberättigad. Du måste kunna legitimera dig.

I vallokalen finns ett valbiträde till hjälp ifall du behöver. Du får också anlita en person som du själv önskar till din hjälp. Av valförrättarna får du valsedlar, en för lagtingsvalet (vit valsedel) och en för kommunalvalet (grön valsedel).

Kandidatnumreringarna är olika i lagtings- och kommunalvalen:

I lagtingsvalet nr 2 och framåt (vit kandidatförteckning)

I kommunalvalet nr 502 och framåt (grön kandidatförteckning)

Du hittar mer information om röstningen i vallokaler på sidan Vallokaler

Se till att du använder rätt valsedel för respektive val! Om du skriver fel på valsedeln, ändra inte utan begär en ny valsedel!

Publicerad 12.3.2019
Uppdaterad 12.3.2019