Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Röstkort

I mitten av september kommer alla som har rösträtt, och har en känd adress, att få ett meddelande hemskickat, ett så kallat röstkort. I röstkortet står i vilket eller vilka val man får rösta och var man ska rösta. Spara röstkortet!

Kontrollera din rösträtt

Om du inte får ett röstkort är det viktigt att du kontrollerar din rösträtt. Du kan då vända dig till Magistraten vid Statens ämbetsverk på Åland som upprätthåller ett rösträttsregister. Om det visar sig att du inte finns i registret trots att du borde finnas där, eller om någon uppgift saknas eller är felaktig, kan du yrka på rättelse. Rättelseyrkandet kan även sändas per fax. Du kan också gå in till kommunkansliet som vidarebefordrar yrkandet. Kommunkansliet och magistraten tillhandahåller blanketter och hjälper dig även i övrigt. Blanketten finns också som pdf-fil för utskrift här intill under rubriken under bilagor.

Yrkandet behandlas av Centralnämnden för lagtingsval.

Publicerad 21.2.2019
Uppdaterad 24.4.2019