Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Statistik

Statistiken över allmänna valen visar antal röstberättigade, valdeltagande, rösternas fördelning på partier och kandidater samt uppställda och invalda kandidater. Resultatet från vissa specialstudier av valdeltagandet framgår också.

Valstatistik från tidigare val finns publicerad av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).

Besök sidan för valstatistik på ÅSUB:s hemsida för mer information.

Publicerad 21.2.2019
Uppdaterad 12.3.2019