Flaggor på ett bord.

För kandidater och partier

På de här sidorna finns information om vem som har rätt att ställa upp som kandidat, hur man ställer upp kandidater och annan viktig information för kandidater och partier. Mer information hittar du under respektive underrubrik i menyn. 

I formell mening finns det inte några partier på Åland. I lagstiftningen föreskrivs det om etablerade politiska föreningar. På de här sidorna används begreppet parti. 

Informationstillfälle för dig som funderar på att kandidera i lagtingsvalet

Den 29 augusti 2023 kl. 18.30 - 20.30 ordnar Ålands lagting ett informationstillfälle för dig som funderar på att kandidera i lagtingsvalet.

Genomgång av:  

 • Lagtingets uppgifter
 • Hur lagtingets arbete är upplagt i plenum, utskott och andra organ
 • Mötestider 
 • Ekonomiska förmåner m.m.

Det kommer att finnas möjlighet till frågor och diskussion. 

Mer information ges senare på lagtingets hemsida.

Sammanfattad tidtabell för kandidater och partier i lagtings- och kommunalvalet 2023:

 • Måndag 11 september: Kandidatanmälan och anmälan om överenskommelse om valförbund ska vara centralvalnämnderna tillhanda senast kl. 16.00.

 

 • Tisdag 12 september: Centralnämnderna behandlar kandidatanmälningar och överenskommelser om valförbund. Kandidatlistornas och valförbundens inbördes ordning bestäms genom lottdragning.

 

 • Fredag 15 september: Rättelser och kompletteringar som har gjorts med anledning av anmärkningar mot kandidatanmälningarna eller mot anmälningarna om valförbund avgörs. En preliminär sammanställning av kandidatlistorna med kandidatens nummer görs upp. Den preliminära sammanställningen ska finnas tillgänglig för valombuden.

 

 • Måndag 18 september: Rättelser i den preliminära sammanställningen av kandidatlistor görs vid behov av centralnämnderna. Härefter fastställs sammanställningen av kandidatlistor slutligt.

 

 • Lördag 30 september: Förtidsröstningstiden inleds.

 

 • Tisdag 10 oktober: Förtidsröstningstiden avslutas.

 

 • Söndag 15 oktober: Valdag.

 

 • Torsdag 19 oktober (senast): Slutlig rösträkning verkställs och valets utgång fastställs.

 

 • Fredag 19 januari 2024: Redovisning över valfinansiering ska lämnas in till Landskapsrevisionen.

 

En mer detaljerad tidtabell över valåret 2023 hittar du här.