Hur och var röstar jag?

Du kan rösta i lagtings- och kommunalvalet på följande sätt:

  1. Förtidsrösta under förtidsröstningstiden den 30 september­-10 oktober vid ett allmänt förtidsröstningsställe på Åland.
  2. Förtidsrösta vid ett allmänt förtidsröstningsställe utanför Åland.
  3. Förtidsrösta per brev.
  4. Förtidsrösta inför en valbestyrelse i en inrättning (gäller endast personer som är intagna eller vårdas där).
  5. Rösta i din vallokal på valdagen söndagen den 15 oktober kl. 9.00-20.00.

På landskapsregeringens sida på YouTube hittar du en animerad informationsfilm om val på Åland och röstning, klicka här.

Olika valsedlar i lagtingsval och kommunalval 

Varje kandidat som ställer upp i de olika valen har ett nummer. Numren brukar synas i kandidaternas valreklam. Det finns också kandidatlistor till hands på alla ställen där du kan rösta, och här på val.ax

Numreringen är olika i lagtings- och kommunalvalen:

  • i lagtingsvalet nr 2 och framåt (vit kandidatförteckning)
  • i kommunalvalen nr 502 och framåt (grön kandidatförteckning)

Samma kandidatnummer finns alltså i alla kommuner, men du får rösta bara på de kandidater som ställer upp i din hemkommun.

Du röstar genom att skriva numret på din kandidat på rätt plats på valsedeln. Det finns en särskild valsedel för varje val. För lagtingsvalet är den vit och för kommunalvalet är den grön. Nedan ser du ett exempel på en valsedel i lagtingsval.

Se till att du använder rätt valsedel för varje val. Begär en ny valsedel om du råkar skriva fel. En valsedel som har blivit ändrad eller rättad är ogiltig.

Valsedel lagtingsval.