Vanliga frågor och svar - valmyndigheter

På den här sidan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna rörande valmyndigheter. Sidan utvecklas kontinuerligt. Hittar du inte svar på din fråga? Då kan du kontakta valinfo@regeringen.ax.

Här hittar du frågor och svar för väljare och kandidater/partier.  

Kan en person vara ledamot både i den kommunala centralvalnämnden och i en valbestyrelse?

Ja, det finns ingenting som hindrar det.

Kan en person vara ledamot både i en valnämnd och i en valbestyrelse?

Ja, det finns ingenting som hindrar det.

Kan en person som inte är bosatt i kommunen vara sekreterare i den kommunala centralvalnämnden?

Ja, det finns ingenting som hindrar det. Enligt 9 § 3 mom. vallagen ska kommunen tillhandahålla en sekreterare för den kommunala centralvalnämnden.

Kan en person som inte har sin hemort i kommunen vara ledamot i en kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse?

Nej, det är inte möjligt. Ledamöter i en kommunal centralvalnämnd, valnämnd eller valbestyrelse behöver ha kommunen som sin hemort enligt 54 § 1 mom. kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

Kan en person som inte har sin hemort i kommunen vara valförrättare vid ett förtidsröstningsställe?

Ja, det finns ingenting som hindrar det.

Kan vem som helst vara valförrättare vid ett förtidsröstningsställe eller behöver det vara t.ex. en tjänsteman?

Det finns inte några specifika krav för vem som kan vara valförrättare. Det kan vara en tjänsteman, en person som jobbar extra, en pensionär osv... Huvudsaken är att personen är över 18 år och kan sköta uppdraget på ett korrekt sätt. 

Obs! En kandidat i lagtings- eller kommunvalet kan inte vara valförrättare. Inte heller kan en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar vara valförrättare. 

Kan kommunen ordna förtidsröstning på söndagar?

Nej, det är inte möjligt. I enlighet med 68 § 1 mom. vallagen kan förtidsröstning under förtidsröstningstiden (30 sep – 10 okt) ske endast på vardagar och lördagar (ej söndagar).

Förtidsröstning kan ske på de tider som kommunstyrelsens bestämmer men på vardagar får förtidsröstning inte ske före klockan 8.00 och inte efter kl. 20.00. På lördagar får förtidsröstning inte ske före klockan 9.00 och inte efter kl. 18.00.

Är det möjligt att delta i den kommunala centralvalnämndens möten på distans? 

Det är möjligt att delta i den kommunala centralvalnämndens möten på distans om kommunens förvaltningsstadga tillåter det. Enligt vallagens 9 § 2 mom. finns det dock inte möjlighet att delta på distans vid möten där valsedlar hanteras. Ytterligare bör beaktas att vid ett flertal möten kan det krävas att flera medlemmar i centralvalnämnden hjälps åt för att granska inkomna handlingar. 

Om en medlem av valnämnden ställer upp i antingen lagtings- eller kommunalvalet, behöver personen då lämna valnämnden eller räcker det med att personen inte deltar i arbetet?

Det centrala är att personen inte deltar i valnämndens arbete, vilket inte är möjligt om personen samtidigt är kandidat i antingen lagtingsvalet eller kommunalvalet. Så länge som det följs sker inget fel som skulle påverka legitimiteten i valnämndens åtgärder. 

I 12 § 2 mom. vallagen finns även en uttrycklig bestämmelse om att om en medlem av valnämnden utses till kandidat ska personen ersättas i valnämnden. Om en medlem av valnämnden kandiderar i ett val behöver den alltså bytas ut. 

Är kandidatlistorna som de politiska föreningarna lämnat in offentliga?

Myndighetshandlingar som kommer in till en myndighet (centralvalnämnden) blir offentliga så snart de har registrerats om det inte finns någon sekretessgrund – vilket ej finns för kandidatlistorna. 

Får en person som är 17 år ställa upp i kommunalvalet?

Om valbarhet i kommunalval stadgas i 36 § kommunallagen för Åland och enligt förarbetena ska den vara valbar som uppnår myndighetsålder senast på valdagen. Om situationen uppstår behöver centralvalnämnden kontrollera att personen fyller 18 senast på valdagen men i övrigt finns det inte några hinder.

Får en valförrättare vara understödande medlem i en valmansförening?

Ja, det finns inte några hinder för det.

Hur är det med sambo och jäv i valmyndigheter?

Valnämnd – en sambo kan vara kandidat – en make/maka kan också vara kandidat (det sker ingen slutlig kontroll av rösterna)

Valförrättare (förtidsröstning) – en sambo kan inte vara kandidat (jäv)
 
Valbestyrelse - en sambo kan inte vara kandidat (jäv)
 
Kommunal centralvalnämnd – en sambo kan inte vara kandidat (jäv)