Ålands lagsamling.

För valmyndigheter

På de här sidorna hittar du mer information om valmyndigheter, kostnader för valförrättning med mera. Mer information hittar du under respektive underrubrik i menyn. För mer information om den lagstiftning som tillämpas i samband med val på Åland, klicka här.

Valmyndigheter

Landskapsregeringen är den centrala valmyndigheten som har det övergripande ansvaret för valens genomförande på Åland. Landskapsregeringen har till uppgift att koordinera valberedningsarbetet och ge valanvisningar till andra myndigheter. 

Övriga valmyndigheter

  1. Centralnämnden för lagtingsval. Fattar beslut om rättelseyrkanden i rösträttsregistret, fastställer kandidatlistor, fastställer resultatet i lagtingsval m.m.
  2. Kommunala centralvalnämnder. Fastställer kandidatlistor, fastställer valresultatet i kommunalval m.m.
  3. Valnämnder. Ansvarar för röstningen i en vallokal på valdagen.
  4. Valbestyrelser. Valbestyrelsen ansvarar för förtidsröstningen vid en inrättning.
  5. Valförrättare. Ansvarar för röstningen vid ett allmänt förtidsröstningsställe. 

Utöver detta sköts vissa myndighetsuppgifter i samband med val rörande rösträttsregistret av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt av Statens ämbetsverk på Åland.