Hand som lägger en röst.

För väljare

På de här sidorna finns information om vem som har rösträtt, hur man kan kontrollera sin rösträtt, hur man röstar på olika sätt och vilka kandidater man kan rösta på. Mer information hittar du under respektive underrubrik i menyn.