Rätt att begära hjälp vid röstning

Du måste avge din röst personligen. På din begäran har dock en valfunktionär enligt vallagen en skyldighet att hjälpa dig med röstningen.

Om du har svårt att på egen hand göra en anteckning på valsedeln på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller kroppsskada får du anlita ett eget biträde som hjälper dig med röstningen. Biträdet får dock inte vara en kandidat, kandidats make eller maka, barn, syskon eller förälder.

Den som hjälper dig att rösta har en skyldighet att följa dina anvisningar och hemlighålla vad personen fått veta i samband med röstningen.